Πέρα για πέρα Σούζι

Wissensbasis

Maria Angelidou
Titel Πέρα για πέρα Σούζι
Autor*in Nöstlinger, Christine
Übersetzer*in Αγγελίδου, Μαρία
Ort Αθήνα
Verlag Καστανιώτης
Datum 1993
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung