Η γέννηση της τραγωδίας

Titel Η γέννηση της τραγωδίας
Autor*in Nietzsche, Friedrich Wilhelm
Übersetzer*in Κεφαλάς, Ν. Α.
Ort Αθήνα
Verlag Γκοβόστης
Datum 1963
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung