Το κοινωνιστικό μανιφέστο

Titel Το κοινωνιστικό μανιφέστο
Autor*in Marx, Karl
Autor*in Engels, Friedrich
Übersetzer*in Χατζόπουλος, Κωνσταντίνος
Ort Αθήνα
Verlag Τυπ. Εφημ. των εργατών
Datum 1913
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung