Η ιδέα της ειρήνης και η ανθρώπινη βία (επιθετικότητα). Σπουδές στην ψυχολογία Τέσσερα δοκίμια

Titel Η ιδέα της ειρήνης και η ανθρώπινη βία (επιθετικότητα). Σπουδές στην ψυχολογία Τέσσερα δοκίμια
Autor*in Mitscherlich, Alexander
Übersetzer*in Παπαδόπουλος, Πέτρος
Ort Αθήνα
Verlag Ηριδανός
Datum 1971
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung