Τα μάτια του αιωνίου αδερφού

Titel Τα μάτια του αιωνίου αδερφού
Autor*in Zweig, Stefan
Übersetzer*in Λάμψας, Δημήτριος Ι
Publikation Νέα Εστία
Band 18
Ausgabe 205-208
Datum 1935
Seiten 614-619, 667-671, 724-728, 776-779
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung