Σύγχρονοι γερμανοί πεζογράφοι 25 μεταπολεμικοί συγγραφείς

Wissensbasis

Dimosthenis Kourtovik
Titel Σύγχρονοι γερμανοί πεζογράφοι 25 μεταπολεμικοί συγγραφείς
Übersetzer*in Κούρτοβικ, Δημοσθένης
Ort Αθήνα
Verlag Κάλβος
Datum 1973
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung