Ιωάννου Δανιήλου Μεσγέρου Ιατροφιλοσοφική Ανθρωπολογία μεταφρασθείσα εκ του Γερμανικού, μετά προσθήκης τινών υποσημειώσεων, υπό Αναστασίου Γεωργιάδου Φιλιππουπολίτου, Ιατρού και Χειρούργου

Titel Ιωάννου Δανιήλου Μεσγέρου Ιατροφιλοσοφική Ανθρωπολογία μεταφρασθείσα εκ του Γερμανικού, μετά προσθήκης τινών υποσημειώσεων, υπό Αναστασίου Γεωργιάδου Φιλιππουπολίτου, Ιατρού και Χειρούργου
Autor*in Metzger, Johann Daniel
Übersetzer*in Γεωργιάδης, Αναστάσιος
Ort Wien
Verlag Βεντότης
Datum 1810
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung