Η πέτρινη καρδιά

Wissensbasis

Maria D. Chalkiopoulou
Titel Η πέτρινη καρδιά
Autor*in Hauff, Wilhelm
Übersetzer*in Χαλκιοπούλου, Μαρία Δ.
Ort Αθήνα
Verlag Βιβλιοφιλία
Datum 1984
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung