Η φιλοσοφία του δικαίου στην Γερμανία σήμερα. Ανθρώπινα δικαιώματα και θεμελιώδης Νόμος

Titel Η φιλοσοφία του δικαίου στην Γερμανία σήμερα. Ανθρώπινα δικαιώματα και θεμελιώδης Νόμος
Autor*in Neumann, Ulfrid
Autor*in Denninger, Erhard
Autor*in Habermas, Jürgen
Übersetzer*in Γιαννούλης, Γ.
Übersetzer*in Ρουστοπάνη-Neumann, Β.
Ort Αθήνα
Verlag Σάκκουλας
Datum 2008
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung