Μετάφραση: "Beschäftigung mit preussisch-deutscher Kaiserfamilie"

Titel Μετάφραση: "Beschäftigung mit preussisch-deutscher Kaiserfamilie"
Autor*in Άγνωστη/ος
Übersetzer*in Άγνωστη/ος
Publikation Αττικόν Ημερολόγιον
Datum um 1870
Weiteres Παραπομπή από: Bougatsos, S. 43 (Nr. 440)
Quelle Veloudis 1983, S. 217
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung