Το φρενοκομείον Κερκύρας

Wissensbasis

Estia (Zeitschrift)
Titel Το φρενοκομείον Κερκύρας
Autor*in Kleinpaul, Rudolf
Übersetzer*in Σ.
Publikation Εστία
Band 11
Ausgabe 286
Datum 1881
Seiten 395-396
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung