Το καναρίνιον, Μεταφρασθέν εκ του Γαλλικού υπό Νικολάου Β. Παγκώστα

Titel Το καναρίνιον, Μεταφρασθέν εκ του Γαλλικού υπό Νικολάου Β. Παγκώστα
Autor*in Schmid, Johann Christoph von
Übersetzer*in Παγκώστας, Νικόλαος Β.
Ort Αθήνα
Verlag Eκ του Τυπογραφείου Σ. Παυλίδου
Datum 1857
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung