Στοιχεία πειραματικής παιδαγωγικής

Titel Στοιχεία πειραματικής παιδαγωγικής
Autor*in Meumann, Ernst
Übersetzer*in Γληνός, Δημήτριος
Ort Αθήνα
Verlag χ.ό.
Datum 1915
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung