Η εικόνα του ανθρώπου στον Μαρξ. Με τα κυριότερα αποσπάσματα από τα "Οικονομικά-Φιλοσοφικά Χειρόγραφα" και άλλα πρώιμα γραφτά του Καρλ Μαρξ

Titel Η εικόνα του ανθρώπου στον Μαρξ. Με τα κυριότερα αποσπάσματα από τα "Οικονομικά-Φιλοσοφικά Χειρόγραφα" και άλλα πρώιμα γραφτά του Καρλ Μαρξ
Autor*in Fromm, Erich
Übersetzer*in Καρατζάς, Λεωνίδας
Ort Αθήνα
Verlag Μπουκουμάνης
Datum 1975
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung