Πέτρου Σλέμιλ θαυμαστή ιστορία

Titel Πέτρου Σλέμιλ θαυμαστή ιστορία
Autor*in Chamisso, Adelbert von
Übersetzer*in Ανώνυμη/ος
Ort Εν Αθήναις
Verlag Εκ του Τυπογραφείου της Ενώσεως
Datum 1880
Weiteres Τίτλος πρωτοτύπου: Peter Schlemihls Wundersame Geschichte
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung