Τί είναι φιλοσοφία: β' Ο Hegel και οι Έλληνες, γ' Η θέση του Kant για το είναι, δ' Η θεωρία του Πλάτωνα για την αλήθεια, ε' Υπαρξικός Ουμανισμός

Titel Τί είναι φιλοσοφία: β' Ο Hegel και οι Έλληνες, γ' Η θέση του Kant για το είναι, δ' Η θεωρία του Πλάτωνα για την αλήθεια, ε' Υπαρξικός Ουμανισμός
Autor*in Heidegger, Martin
Herausgeber*in Μετρινός, Κ
Übersetzer*in Βαγενάς, Αχιλλέας Α
Ort Αθήνα
Verlag Αναγνωστίδης
Datum 1972
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung