Έναν άντρα για τη μαμά

Wissensbasis

Maria Kassi
Titel Έναν άντρα για τη μαμά
Autor*in Nöstlinger, Christine
Übersetzer*in Κάσση, Μαρία
Ort Αθήνα
Verlag Τεκμήριο
Datum 1984
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung