Η Ιουδαία της Βιλλέϊκας

Wissensbasis

Pandora (Zeitschrift)
Titel Η Ιουδαία της Βιλλέϊκας
Autor*in Castelli, Ignaz Franz
Übersetzer*in Ι. Ρ. Ρ.
Publikation Πανδώρα
Band 1
Ausgabe 21-23
Datum 1851
Seiten 485-492, 509-517, 533-540
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung