Μοναδολογία Πραγματεία μεταφυσικής (αποσπάσματα)

Titel Μοναδολογία Πραγματεία μεταφυσικής (αποσπάσματα)
Autor*in Leibniz, Gottfried Wilhelm
Herausgeber*in Μετρινός, Κ
Übersetzer*in Λιονής, Γρηγόρης Σ
Ort Αθήνα
Verlag Αναγνωστίδης
Datum 1971
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung