Ο Φρ. Χαίλντερλιν και το ελληνικό πνεύμα

Titel Ο Φρ. Χαίλντερλιν και το ελληνικό πνεύμα
Autor*in Romain, Alfred
Übersetzer*in Θεοδωρόπουλος, Θ.
Publikation Πειραϊκά Γράμματα
Band 4
Datum 1943
Seiten 96-98
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung