Αλέξις και Δώρα (Ελέγειο)

Titel Αλέξις και Δώρα (Ελέγειο)
Autor*in Goethe, Johann Wolfgang
Übersetzer*in Πόντιος, Γλαύκος, [= Νίκος Κογεβίνας]
Publikation Εστία
Band 36
Ausgabe 40
Datum 1893
Seiten 213-214
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung