Τέχνη και μαζική κουλτούρα. Παρατηρήσεις για έναν επαναπροσδιορισμό της κουλτούρας. Τέχνη και μαζική κουλτούρα. Η βιομηχανία της κουλτούρας: Ο Διαφωτισμός ως εξαπάτηση των μαζών. Τζαζ, η αιώνια μόδα. Ιστορικές προοπτικές της προοριζόμενης για το πλατύ κοινό κουλτούρας

Titel Τέχνη και μαζική κουλτούρα. Παρατηρήσεις για έναν επαναπροσδιορισμό της κουλτούρας. Τέχνη και μαζική κουλτούρα. Η βιομηχανία της κουλτούρας: Ο Διαφωτισμός ως εξαπάτηση των μαζών. Τζαζ, η αιώνια μόδα. Ιστορικές προοπτικές της προοριζόμενης για το πλατύ κοινό κουλτούρας
Autor*in Adorno, Theodor W.
Autor*in Marcuse, Herbert
Autor*in Lövendal, George
Übersetzer*in Σαρίκας, Ζήσης
Ort Αθήνα
Verlag Ύψιλον / Βιβλία
Datum 1984
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung