Οι πολιτείες του κόσμου: ιστορία του κοσμοπολιτισμού

Wissensbasis

Peter Coulmas
Titel Οι πολιτείες του κόσμου: ιστορία του κοσμοπολιτισμού
Autor*in Coulmas, Peter
Übersetzer*in Παπαγιώργης, Κωστής
Ort Αθήνα
Verlag Καστανιώτης
Datum 1997
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung