Ηθική και υλιστική αντίληψη της ιστορίας

Titel Ηθική και υλιστική αντίληψη της ιστορίας
Autor*in Kautsky, Karl
Übersetzer*in Μετρινός, Κ
Ort Αθήνα
Verlag Αναγνωστίδης
Datum 1972
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung