Με φωνάζουν ορνιθόρυγχο

Wissensbasis

Lela Balefou
Titel Με φωνάζουν ορνιθόρυγχο
Autor*in Nöstlinger, Christine
Übersetzer*in Μπαλέφου, Λέλα
Ort Αθήνα
Verlag Τεκμήριο
Datum 1991
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung