Η νέα Αθήνα

Wissensbasis

Erich Mendelsohn
Titel Η νέα Αθήνα
Autor*in Mendelsohn, Erich
Übersetzer*in Γεωργιάδης, Σ.
Publikation Δελτίο Συλλόγου Αρχιτεκτόνων
Ausgabe 10
Datum Μάρτης-Απρίλης 1987
Seiten 50-51
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung