Κριτική Του Πρακτικού Λόγου

Titel Κριτική Του Πρακτικού Λόγου
Autor*in Kant, Immanuel
Übersetzer*in Σκούρτσης, Γ. Δ
Ort Αθήνα
Verlag Κ. Αναγνωστίδης
Datum 1944
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung