Κασσάνδρα΄ Ο Κολόμβος΄ Η Ηρώ και ο Λέανδρος

Titel Κασσάνδρα΄ Ο Κολόμβος΄ Η Ηρώ και ο Λέανδρος
Autor*in Schiller, Friedrich
Herausgeber*in Βαλέτας, Γεώργιος
Übersetzer*in Μαρκοράς, Γεράσιμος
Buchtitel Άπαντα
Ort Αθήνα
Verlag Πηγή
Datum 1950 [1857]
Seiten 344-353
Weiteres Kassandra, Kolumbus, Hero und Leander εμφανίστηκε το 1857
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung