Η φιλοσοφία της επανάστασης

Titel Η φιλοσοφία της επανάστασης
Autor*in Marek, Franz
Übersetzer*in Γ. Κ. Π.
Mitarbeiter*in Κανακάκη, Ηρώ
Ort Αθήνα
Verlag Ολκός
Datum 1973
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung