Ω! Δόννα Κλάρα

Wissensbasis

Xenofon G. Asteriadis
Titel Ω! Δόννα Κλάρα
Übersetzer*in Αστεριάδης, Ξεν. Γ.
Mitarbeiter*in Petersburski, J.
Ort Wien. Berlin
Verlag Wiener Boheme
Datum 1930
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung