Ιστορία της αναπτύξεως της μαγειρικής

Wissensbasis

Spyridon Miliarakis
Titel Ιστορία της αναπτύξεως της μαγειρικής
Autor*in Schultze, F.
Übersetzer*in Μηλιαράκης, Σπυρίδων
Publikation Εστία
Band 5
Ausgabe 114, 115
Datum 1878
Seiten 145-151, 164-169
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung