Και ηνοίχθησαν οι ουρανοί...

Titel Και ηνοίχθησαν οι ουρανοί...
Autor*in Blumrich, Josef F.
Übersetzer*in Άγνωστη/ος
Ort Αθήνα
Verlag Ηριδανός
Datum 1975
Weiteres Τίτλος πρωτοτύπου: Da tat sich der Himmel auf
Quelle Schulze-Röbbecke 1993, S. 191
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung