Στροφές από τα ξένα: 1. Πάνω στο βουνό, 2. [Έτσι να σβύσω]

Titel Στροφές από τα ξένα: 1. Πάνω στο βουνό, 2. [Έτσι να σβύσω]
Autor*in Herwegh, Georg
Übersetzer*in Κουκούλας, Λέων
Publikation Μούσα
Band 1
Ausgabe 7
Datum 1921
Seiten 112
Weiteres 2 Gedichte
Quelle Veloudis 1983, S. 434
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung