Η μαμά, ο μπαμπάς, κι εγώ

Wissensbasis

Angeliki Pelteki
Titel Η μαμά, ο μπαμπάς, κι εγώ
Autor*in Breinholst, Willy
Übersetzer*in Πελτέκη, Αγγελική
Ort Αθήνα
Verlag Νότος
Datum 1981
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung