Αγωγή του παιδιού με στοργή και κατανόηση: Εμπειρίες και παραδείγματα από την πράξη: Ένα βοήθημα για γονείς και εκπαιδευτικούς

Wissensbasis

Nikos Papastaikoudis
Titel Αγωγή του παιδιού με στοργή και κατανόηση: Εμπειρίες και παραδείγματα από την πράξη: Ένα βοήθημα για γονείς και εκπαιδευτικούς
Autor*in Fischle-Carl, Hildegund
Übersetzer*in Παπασταϊκούδης, Νίκος
Ort Αθήνα
Verlag Νότος
Datum 1984
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung