Το τέλος του Εγελιανισμού

Titel Το τέλος του Εγελιανισμού
Autor*in Marcuse, Herbert
Übersetzer*in Καλαφάτης, Θανάσης
Ort Αθήνα
Verlag Έρασμος
Datum 1976
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung