Θεός και μηχανή. Κυβερνητική

Titel Θεός και μηχανή. Κυβερνητική
Autor*in Wiener, Norbert
Übersetzer*in Σταματοπούλου - Παραδέλλη, Άννα
Ort Αθήνα
Verlag Καστανιώτης
Datum 1972
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung