Φιλανθρωπισμός και Ανθρωπισμός· δύο αντιφερόμενα Συστήματα της Παιδαγωγίας

Titel Φιλανθρωπισμός και Ανθρωπισμός· δύο αντιφερόμενα Συστήματα της Παιδαγωγίας
Autor*in Niethammer, Friedrich Immanuel
Übersetzer*in Π.
Publikation Καλλιόπη
Band 2
Datum 1820
Seiten 56-58
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung