Ηθικόν Βιβλιάριον Συγγραφέν γερμανιστί υπό Ι. Χ. Κάμπη του Ηθικωτάτου και Μεταφρασθέν εις την καθομιλουμένην ελληνικήν Διάλεκτον υπό Θεοδώρου Ράκου Τρικκέως. Και τύποις εκδοθέν Δαπάνη του εντιμοτάτου κυρίου Ευθυμίου Δημητρίου εξ Αμπελακίων

Titel Ηθικόν Βιβλιάριον Συγγραφέν γερμανιστί υπό Ι. Χ. Κάμπη του Ηθικωτάτου και Μεταφρασθέν εις την καθομιλουμένην ελληνικήν Διάλεκτον υπό Θεοδώρου Ράκου Τρικκέως. Και τύποις εκδοθέν Δαπάνη του εντιμοτάτου κυρίου Ευθυμίου Δημητρίου εξ Αμπελακίων
Autor*in Campe, Joachim Heinrich
Übersetzer*in Ράκος, Θεόδωρος
Ort Wien
Verlag Βεντότης
Datum 1805
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung