Η νύχτα των στρατηγών

Titel Η νύχτα των στρατηγών
Autor*in Kirst, Hans Helmut
Übersetzer*in Πυροκάκου, Μερόπη
Übersetzer*in Θεοφιλίδης, Γεώργιος
Ort Αθήνα
Verlag Μαίανδρος
Datum 1969
Weiteres Τίτλος πρωτοτύπου: Die Nacht der Generäle (1962)
Quelle Schulze-Röbbecke 1993, S. 192
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung