Η νύχτα των στρατηγών

Titel Η νύχτα των στρατηγών
Autor*in Kirst, Hans Helmut
Übersetzer*in Πυροκάκος, Μ
Übersetzer*in Θεοφιλίδης, Γεώργιος
Ort Αθήνα
Verlag Μαίανδρος
Datum 1969
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung