Παιδαγωγική διαγνωστική μέτρηση και αξιολόγηση της σχολικής επίδοσης των μαθητών

Wissensbasis

Achilleas G. Kapsalis
Titel Παιδαγωγική διαγνωστική μέτρηση και αξιολόγηση της σχολικής επίδοσης των μαθητών
Autor*in Ingenkamp, Karlheinz
Übersetzer*in Καψάλης, Α. Γ.
Ort Θεσσαλονίκη
Verlag Εγνατία
Datum 1980
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung