Μελέται Κοινοτικού Ευρωπαϊκού Δικαίου

Titel Μελέται Κοινοτικού Ευρωπαϊκού Δικαίου
Autor*in Oppermann, Hans
Autor*in Stavridis, P. K.
Ort Αθήνα
Verlag χ.ό.
Datum 1979
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung