Σε τι χρησιμεύει ακόμη η φιλοσοφία;

Titel Σε τι χρησιμεύει ακόμη η φιλοσοφία;
Autor*in Adorno, Theodor W.
Übersetzer*in Σούρλας, Παύλος
Ort Αθήνα
Verlag Έρασμος
Datum 1975
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung