Η ελληνική χλωρίδα στο μύθο,στην τέχνη και στη λογοτεχνία

Wissensbasis

Petros Broussalis
Titel Η ελληνική χλωρίδα στο μύθο,στην τέχνη και στη λογοτεχνία
Autor*in Baumann, Hellmut
Übersetzer*in Μπρούσαλης, Πέτρος
Ort Αθήνα
Verlag Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσεως
Datum 1984
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung