Παρατηρήσεις πάνω στά χρώματα

Titel Παρατηρήσεις πάνω στά χρώματα
Autor*in Wittgenstein, Ludwig
Übersetzer*in Χριστοδουλίδης, Παύλος
Ort Αθήνα
Verlag Πνευματικός
Datum 1981
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung