Για τον Ρεαλισμό. Για το αστυνομικό μυθιστόρημα.

Wissensbasis

Bertolt Brecht
Titel Για τον Ρεαλισμό. Για το αστυνομικό μυθιστόρημα.
Autor*in Brecht, Bertolt
Übersetzer*in Παλαιολόγος, Κωνσταντίνος
Ort Αθήνα
Verlag Εκδόσεις 70-Πλανήτης
Datum 1974
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung