Η ναυτοπούλα (εκ των του Heine, άσμα Schubert, das Fischermädchen)

Titel Η ναυτοπούλα (εκ των του Heine, άσμα Schubert, das Fischermädchen)
Autor*in Heine, Heinrich
Übersetzer*in "Απόδημος", [=Ανδρέας Σπαθάρης]
Mitarbeiter*in Schubert, Franz
Publikation Ο Κόσμος (Κωνσταντινοπόλεως)
Band 1
Ausgabe K
Datum 1883
Seiten 315
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung