Το μπλε και το καφέ βιβλίο. Προεισαγωγικές μελέτες για τις "Φιλοσοφικές έρευνες"

Titel Το μπλε και το καφέ βιβλίο. Προεισαγωγικές μελέτες για τις "Φιλοσοφικές έρευνες"
Autor*in Wittgenstein, Ludwig
Übersetzer*in Κωβαίος, Κωστής Μ
Ort Αθήνα
Verlag Καρδαμίτσα
Datum 1984
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung