Τα παραμύθια

Wissensbasis

Nikos Adakrytos
Titel Τα παραμύθια
Autor*in Hoffmann, E. T. A
Übersetzer*in Αδάκρυτος, Ν
Ort Αθήνα
Verlag Τυπ. Παπαδημητρίου
Datum 1925
Weiteres Auswahl Märchen Επιλογή παραμυθιών
Quelle Veloudis 1983, S. 423
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung