Ο ρόλος της βίας στην ιστορία

Titel Ο ρόλος της βίας στην ιστορία
Autor*in Engels, Friedrich
Übersetzer*in Στεργίου, Τ.
Übersetzer*in Αποστόλου, Λ.
Ort Αθήνα
Verlag Μπάυρον
Datum 1974
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung